Workshop: Het in beweging zetten van je klant

Het in beweging zetten van je klant, begint bij jezelf

–       Oefening Wat versta jij / wij onder in beweging zetten?

–       Wat wil jij/jullie er mee bereiken (sub-, minimaal- en maximaal doel)?

–       Wat is ervoor nodig om in beweging te komen?

–       Wat beperkt je / houd je tegen?

–       Hoe komt dat en wat levert het jou op? Wat kost het je?

–       Wat is ervoor nodig het positieve van de beperking mee te nemen in jouw beweging?

–       Aanspreken: wat is dat?

–       Wat is ervoor nodig aan te spreken?

–       Hoe maak je afspraken? Wat stel je voor?

–       Wat voor soort klanten / cliënten zijn er?

–       Kunnen we die in categorieën plaatsen?

–       Wat zijn de sterke punten en wat zijn de minder makkelijke punten?

–       Wat maakt dat je de ene klant / cliënt wel in beweging krijgt en de andere niet (of minder makkelijk)

Deze workshop beslaat 2 dagdelen en pas dus mooi op 1 dag (ochtend- en middag programma).

Trainingen & Workshops op maat

Ook verzorgd Wim trainingen en workshops op maat. Neem hiervoor contact op!

Coaching on the Job

Omschrijving

Wanneer je in de praktijk te maken hebt met het begeleiden, aansturen of coachen van medewerkers is het goed om je coachingsvaardigheden op een hoger niveau te brengen. In deze cursus ligt de nadruk op het verhogen van je vaardigheden in het voeren van coachgesprekken.

Tussen de cursusavonden voer je coachgesprekken met mensen in je eigen omgeving om daarmee ervaring op te doen.

Doelstellingen

Na afloop van de cursus Coaching on the job kunnen de deelnemers:

 • de fasen in het coachingproces toepassen;
 • de gesprekspartner verantwoordelijkheid laten nemen en bewust maken;
 • vijf niveaus van vragen onderscheiden;
 • feedback geven;
 • afspraken maken en mensen aanspreken op de afspraken;
 • kernkwadranten toepassen;
 • het proces evalueren;
 • hun eigen effectiviteit verhogen, zelfontwikkeling.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor consultants of beginnend teamleiders die in de praktijk andere medewerkers begeleiden, aansturen of coachen.

Voorkennis

Voor het volgen van deze cursus is de volgende voorkennis vereist:

 • minimaal één jaar praktijkervaring met het voeren van doelgerichte gesprekken;
 • minimaal één jaar praktijkervaring met het dagelijks begeleiden, aansturen of coachen van medewerkers.

Onderwerpen

 • Fasering van het coachproces
 • Het belang van bewustzijn en verantwoordelijkheid
 • Niveaus van luisteren & lichaamstaal
 • Soorten vragen
 • Afspraken maken en aanspreken op afspraken
 • Inzicht in eigen kernkwaliteiten en uitdagingen

Cursusopzet

Deze cursus duurt vier dagdelen.

Het coachingsproces in deze cursus is gericht op het verbeteren van prestaties en het versterken van zelfontwikkeling. Van de deelnemers wordt veel eigen inbreng en initiatief gevraagd. In een persoonlijk leerlogboek verwerken de deelnemers hun eigen doelstellingen, conclusies en actiepunten, zodat het leerproces ook na de training kan worden voortgezet.

Workshop Verwachting- & Stakeholdermanagement

Omschrijving:
Als medewerker heb je te maken met projecten die anders verlopen dan verwacht. Dan is de vraag wat ga jij wel of misschien juist niet doen. Het handelen in dit proces noemen wij verwachtingmanagement naar je stakeholders. Stakeholders zijn de personen die jij nodig hebt om een project te laten slagen en/of de personen waarvoor een project dient te slagen.

Doelstelling:

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

·         Uitleggen wat verwachting- & stakeholdermanagement is;

·         Hebben inzicht wie hun stakeholders zijn;

·         Kunnen in de toekomst hun stakeholders in kaart brengen;

·         Weten wanneer en hoe zij hun verwachtingen kunnen managen;

·         Hun verantwoordelijkheid nemen in de projecten, waarin zijn werkzaam zijn.

 

Doelgroep:
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die een stap wilt maken om vanuit de inhoud naar het proces te gaan. Medewerkers die in control willen komen en blijven, krijgen hiervoor handvaten voor aangereikt.

 

Benodigde voorkennis:
Voor het volgen van deze workshop is geen specifieke voorkennis nodig. Een grote bereidheid om je attitude te veranderen is zeer belangrijk.

 

Onderwerpen:
·         Onderzoeken wat is verwachtingmanagement

·         Do’s & don’ts bij verwachtingmanagement

·         Oefenen van gesprekken (cases worden vooraf eventueel geïnventariseerd)

·         Stakeholders van huidig project in kaart brengen (huiswerk voor dagdeel 2:

·         Gezamenlijk tot een standaard stakeholderskaart/overzicht te komen

·         Inbreng vanuit de groep (oefenen van cases)

 

Cursusopzet:
Deze cursus duurt 2 dagdelen.
Het is een interactieve workshop, dat willen zeggen dat naast de uitleg van de theorie er onderling veel met de stof wordt geoefend. Belangrijk bij deze oefeningen is de houding van de cursist: motivatie is belangrijk om te veranderen

Training 4. Train de trainer

Omschrijving
Extra achtergrond geven op training ‘Training 1 & 2’ zodat de trainer meer inhoudelijke kennis heeft om uiteindelijk de training ‘Training 1 & 2’ te kunnen geven.
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:
·       De training ‘Training 1 & 2’ doceren.

Doelgroep
Iedereen die in is voor persoonlijke groei en/of de training ‘Training 1 & 2’ zou willen geven.
Voorkennis
Voor het volgen van deze cursus is de volgende voorkennis vereist:
·       Voor het volgen van deze training is de training ‘Training 1’ en eventueel Training 2 of andere NLP training nodig als voorkennis. Een grote bereidheid om je attitude te veranderen is zeer belangrijk.
Onderwerpen
·       Uitleggen van het format hoe je een onderwerp dient te presenteren/les te geven (hoe je het wilt noemen, want de kaart is niet het gebied)
·       Stil te staan bij het effect van het gebruiken van metaforen, universals
en milton taal.
·       Bewust gebruik maken van de representatiesystemen.
·       Het signaleren van en inspelen op oogpatronen.
·       Waarneemposities (perifere blik) van een trainer.
·       Kwetsbaar/vertrouwd opstellen.
·       Zelf presentaties laten doen aan de groep.
·       Feedback geven.
·       Persoonlijke groei.
Cursusopzet
Deze cursus duurt vier dagdelen.
Het is een interactieve training, dat willen zeggen dat naast de uitleg
van de theorie er onderling veel met de stof wordt geoefend.
Belangrijk bij deze oefeningen is de houding van de cursist: je moet
gemotiveerd zijn om te veranderen.
Tijdens de training zijn er huiswerkopdrachten.

Training 3: Transactionele Analyse

Omschrijving
In Training 1 en Training 2 is het proces in gang gezet om effectief te communiceren met zowel interne- als externe klanten. Training 2 zijn vaardigheden aangereikt tot het modelleren van anderen. In deze Training 3 worden nieuwe inzichten en technieken aangereikt om jouw meer te helpen in (persoonlijke) coaching en jouw persoonlijke groei. Ook deze training is gericht op attitudeverandering.
Na afloop van de training kun je als deelnemer:
·         Gerichter (persoonlijk) coachen;
·         Afbakenen tot hoever je met (persoonlijke) coaching wil/kan gaan;
·         Wederom persoonlijk groeien.
Doelgroep
Voor iedereen die persoonlijke groei wil en voor degene die aan
persoonlijke coaching doen.
Voorkennis
Voor het volgen van deze cursus is Training 1 & Training 2 als
voorkennis nodigen
dien je op de eerste cursusavond jouw modelleringsopdracht vanuit
Training 2 te presenteren aan de groep. Verder is een grote bereidheid
om je attitude te veranderen zeer belangrijk.
Onderwerpen
·       Opgefriste Training 1 & Training 2 theorie
·       Contactcirkel
·       Metamodel
·       Tijdstructurering
·       Egoteostanden
·       Drivers & Stoppers & Allowers
·       Miltontaal
·       Herkaderen
·       Systemische principes
·       Ankeren
Cursusopzet
Deze cursus duurt vijf dagdelen (incl. presentatie van de
modellerings- opdrachten van Training 2). Daarnaast zijn er een
huiswerkopdrachten aan de training gekoppeld.
Het is een interactieve training, dat wil zeggen dat naast de uitleg
van de theorie er onderling veel met de stof wordt geoefend.
Belangrijk bij deze oefeningen is de houding van de cursist: De
cursist is gemotiveerd om te veranderen.

 

Training 2. Hoe kan ik van anderen leren

Omschrijving
In Training 1 is jouw proces in gang gezet om effectief te communiceren met zowel interne- als externe klanten. Training 2 is een volgende stap die je helpt in jouw persoonlijke groei. In deze verdere kennismaking krijg je nieuwe inzichten en technieken voor een effectievere communicatie. Ook deze training is gericht op attitudeverandering.

Na afloop van de cursus Training 2 kunnen de deelnemers:
– benoemen welke persoonlijke (belemmerende) overtuigingen en waarden aan de basis staan van jouw eigen communiceren;
– jouw eigen communicatie trainen, voorbereiden en evalueren;
– beter contact met anderen maken door een grotere flexibiliteit in je eigen communicatie;
– nog meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor alle medewerkers, die hun communicatie met zowel interne- als externe klanten willen verbeteren.

Voorkennis
Voor het volgen van deze cursus is Training 1 als voorkennis nodig. Een grote bereidheid om je attitude te veranderen is zeer belangrijk.

Onderwerpen
·       representatie systemen
·       ankeren
·       submodaliteiten
·       waarden hiërarchie
·       strategieën
·       modelleren

Cursusopzet
Deze cursus duurt vier dagdelen en daarnaast zit er een huiswerkopdracht aan de training gekoppeld.

Het is een interactieve training, dat willen zeggen dat naast de uitleg van de theorie er onderling veel met de stof wordt geoefend. Belangrijk bij deze oefeningen is de houding van de cursist: je bent gemotiveerd om te veranderen.

Training 1. Hoe communiceer ik naar mezelf

Omschrijving:

Als medewerker heb je te maken met zowel interne als externe klanten waarmee je veelvuldig communiceert. Soms heb je het gevoel dat deze communicatie beter zou kunnen. Je zou effectiever willen communiceren. Deze cursus geeft je inzicht in welke communicatietechnieken dit kunnen bewerkstelligen en is gericht op een attitudeverandering.
Doelstelling:
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:
·         benoemen welke persoonlijke (belemmerende) overtuigingen aan de basis staan van het eigen communiceren;
·         de eigen communicatie trainen, voorbereiden en evalueren;
·         beter contact met anderen maken door een vergrote flexibiliteit in de eigen communicatie;
·         doelen vaststellen, waardoor de cursist(e) zich bij de klant/opdrachtgever beter kan richten op zijn/haar opdracht;
·         gerichter vragen stellen aan anderen op basis van een vaste set aan vragen.
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers, die hun communicatie met
zowel interne- als externe klanten willen verbeteren.
Benodigde voorkennis:

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke voorkennis nodig.
Een grote bereidheid om je attitude te veranderen is zeer belangrijk.
Voor deze cursus zijn géén vrijstellingen mogelijk op basis van eerder
gevolgde soortgelijke cursussen en/of eerder verworven
compententies
Onderwerpen:
doelen stellen
waarneem posities
overtuigingen
woordkeuze
rapport

vooronderstellingen

Cursusopzet:
Deze cursus duurt vijf dagdelen in totaal, waarbij er ongeveer 4 à 5
maanden tussen het 4e en 5e dagdeel zitten.
Het is een interactieve training, dat willen zeggen dat naast de uitleg
van de theorie er onderling veel met de stof wordt geoefend.
Belangrijk bij deze oefeningen is de houding van de cursist: je moet
gemotiveerd zijn om te veranderen.
Tijdens de training zijn er twee huiswerkopdrachten die ieder ongeveer
30 minuten nodig hebben om uitgewerkt te worden.

Trainingen & Workshops

De afgelopen jaren heeft Wim verschillende trainingen ontwikkeld, welk aansluitend gevolgd kunnen worden of los van elkaar.

Training 1 is erop gericht op van hoe jij als persoon naar zichzelf communiceert en daardoor een stap kan maken makkelijker met een ander te communiceren. In de afgelopen jaren hebben al meer dan 1500 cursisten deze training gevolgd.

Training 2 is erop gericht van hoe jij succesvolle gedragingen van een ander kan modelleren en kan integreren in jezelf. Deze training is een vervolg op training 1. Aan deze training hebben al meer dan 750 cursisten deelgenomen.

Training 3 is erop gericht hetgeen je waarneemt (ziet, luistert, voelt, denkt) vanuit de rol van coach en kan teruggeven aan degene die door jou wordt gecoacht. Meer dan 200 cursisten hebben deze training al gevolgd.

Training 4 is erop gericht dat jij de bovengenoemde trainingen 1 & 2 zelf te kunnen doceren. Op dit moment zijn in de afgelopen jaren meer dan 100 cursisten opgeleid die training 1 & 2 kunnen trainen.

De bovengenoemde trainingen bestaan uit 4, 5 of 6 dagdelen.

Voor meer informatie, neem contact op!