Coaching casus

Om inzicht te geven in welke problemen mentalcoaching een oplossing zou kunnen bieden, hieronder uiteenzettingen van enkele cliënten/personen die Wim in de afgelopen periode heeft begeleid.

Klik op de cases voor meer informatie en/of lees de aanbevelingen op het profiel van Wim.
Heb je vragen en/of zijn er onduidelijkheden over de coaching casus, neem contact op!

Casus 4

Van (verlatings)angst tot iemand die zijn eigen weg bepaald:

In mei kwam Wim in contact met een vrouw die enorme angsten had. De bron van deze angsten was het feit dat zij bang was alleen gelaten te worden. Ze had al allerlei dingen geprobeerd en zat nu 6 maanden in de ziektewet. Door wat zij had meegemaakt, kon Wim begrijpen dat zij deze angst had. Verscheidene gebeurtenissen uit het verleden en haar voormalig relatie zorgden ervoor dat zij deze angst had. Na de sessie heeft ze de angst niet meer gevoeld. Ze heeft haar relatie beëindigd, woont nu op zich zelf en ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Ze doet nu dingen die ze anders nooit durfde en werkt nu weer fulltime.

Casus 3

Enkele jaren kreeg Wim het genoegen gehad (in zijn ogen) de meest talentvolle powerlifster van Nederland te mogen trainen en coachen.

De eerste training was begin januari. Zoals met een voetballer of andere sporter hoef je de sporters op een bepaald niveau niet meer uit te leggen hoe je een bal kan trappen. Het zijn de kleine technische wijzigingen die je als trainer-coach probeert door te voeren.
Wat het belangrijkste is: hoe ervaart de persoon in de kwestie de training en wat doet hij/zij ermee. Hoe kan de sporter zichzelf optimaal voorbereiden voor een wedstrijd.
Net zoals in andere dingen is het in de sport belangrijk doelen te stellen. Het doel dat Wim voor haar had vastgesteld was een medaille op de Europese Kampioenschappen Powerliften met een totaal van 570kg.
Het kan zo zijn dat het laatste jou niet aanspreekt en om een indicatie te geven hier een uiteenzetting. Op het moment dat Wim haar trainer-coach werd was haar hoogste totaal 485kg. Het bovengenoemde doel was een enorme uitdaging. Wat belangrijk is wanneer je een doel stelt, is dat je subdoelen daarvoor plaats. Hierdoor zijn de stappen die je nodig hebt om je doel te realiseren haalbaar en ligt je doel niet oneindig ver voor je.
Na drie maanden intensief trainen werd ze Nederlands Kampioen met een totaal van 537,5kg. Daarna was er een periode van 2 maanden trainen met de intentie de opgebouwde kracht te consolideren. Op de Wereld Kampioenschappen behaalde zij een mooie 5e plaats, met een totaal van 535kg.
Nu kwam de fase om zich te richten op een wedstrijd om te laten zien dat zij een internationale topper wil zijn. In een gewichtklasse lichter, behaalde zij de eerste plaats met een totaal van 540kg. Nu was de volgende stap met een kortere voorbereiding zich te kwalificeren voor de Europese Kampioenschappen. Eenvoudig kwalificeerde zij zich met een totaal van 532,5kg. De kracht was nu helemaal geconsolideerd.
Alle voorgaande wedstrijden had zij een totaal tussen de 532,5 en de 540kg getild en nu kwam de periode van het oogsten. Doordat zij nog niet in topvorm was op de kwalificatie wedstrijd voor de Europese Kampioenschappen, kon zij zich volledig richten op de Europese Kampioenschappen, zonder rekening te houden met andere lifsters.
Als (top)sporter is het belangrijk dat je naar jezelf kijkt en niet naar je concurrentie, want zodra je dit doet verklein je je eigen kansen. Wat hiermee bedoelt wordt is, is dat je vanuit je eigen kracht een wedstrijd tilt. Een voorbeeld wat vaak in het voetbal wordt gebruikt is: Je eigen spel blijven spelen en je niet aanpassen aan de tegenstander. Hierdoor dwing je de tegenstander zijn/haar speel aan te passen en bestaat de kans dat hij/zij achter de feiten aanloopt.
Doordat de basiskracht nu gelijk was aan haar top op het Nederlands Kampioenschap, kon zij op Europese Kampioenschap beginnen met een totaal van 540kg. Uiteindelijk behaalde zij een hele mooie 2e plaats met een totaal van 570kg.
De volgende doelen voor de jaren daarna waren snel en concreet gesteld.
Uiteindelijk is de atlete in 2006 Europees- en Wereld kampioen powerliften geworden. In de jaren 2004, 2005 en 2006 wist zij deze titels al te bemachtigen voor het bankdrukken.
Natuurlijk heeft Wim gedurende de afgelopen jaren momenten gehad dat hij dacht: “gaat dit wel lukken? Is dit de juiste weg?” Maar zoals we allemaal weten is onzekerheid de grootste succesfactor om succesvol te zijn.

Casus 2

Van moeite hebben met een intakegesprek tot persoon die zichzelf kan zijn in een intakegesprek en daardoor de opdracht mag uitvoeren:

Op dit moment is de markt van de ICT detacheringsbedrijven niet makkelijk. Het is daarom van belang dat als een medewerk(st)er de mogelijkheid krijgt tot een intakegesprek, deze ervoor zorgt dat hij/zij 100% scoort. Indien door hem/haar niet gescoord wordt, bestaat de kans dat het betreffende ICT detacheringsbedrijf geen nieuwe kans krijgt om een nieuwe kandidaat voor te dragen. Dit met de huidige markt situatie, de opdrachten liggen niet voor het oprapen, kan bij medewerk(st)ers die een intake hebben een enorme druk veroorzaken. Wim heeft de afgelopen periode een medewerker gecoacht die werkzaam is in deze branche. De betreffende persoon had de voorgaande periode 4 intakegesprekken gehad. Alle keren werd hij niet geschikt geacht, terwijl hij qua kennis en kunde de betreffende opdrachten makkelijk had moeten kunnen vervullen. De druk voor een nieuw intakegesprek was nog groter dan de voorgaande 4, omdat zijn werkgever te kennen had gegeven dat hij nog 1 en uiterlijk 2 kansen zou krijgen. Mocht deze kansen niet verzilverd worden, dan zou zijn dienstverband worden beëindigd. In drie sessies heeft Wim hem inzicht gegeven wat hij van de 4 voorgaande intakegesprekken heeft kunnen leren. Tevens heeft Wim hem inzicht gegeven hoe hij de eerst volgende intakegesprekken zou kunnen gaan voeren. Het eerst volgende intakegesprek verliep zo goed, dat de betreffende opdrachtgever hem mededeelde, dat hij direct na het gesprek de opdracht mocht uitvoeren.

 

Casus 1

Van randgroep jongere tot student aan de Universiteit van Nyerode:

Hoe kan het toch zijn dat je bij vrienden vooral niet slim wilt overkomen? Terwijl je wel slim wilt zijn. Dus nadat je met je maten hebt rondgehangen, ga je naar de bibliotheek om de encyclopedie uit je hoofd te leren. Het is natuurlijk wel belangrijk dat niemand er achterkomt dat je slim bent, want ooo stel je voor. Je wilt je afzetten tegen je vader dus ga je om met jongens waar je vader niet om staat te trappelen en raak je betrokken in vechtpartijen en word je zelfs neergestoken. Dit alles mag de pret niet drukken, want o wat ben je stoer. Langzaam maar zeker maak je de stap om weer naar school te gaan, want je wilt aanzien van je vader. Door enkele coachgesprekken met Wim is de betreffende persoon tot inzicht gekomen dat het niet een optimale drive is om voor een ander dingen te doen, maar dat het beter is om het voor jezelf te doen. Hierdoor heeft hij zijn overtuigingen veranderd met als resultaat dat hij het afgelopen jaar zijn opleiding voor zichzelf heeft gedaan en met groot succes. Heeft een uitnodiging gekregen van de Universiteit van Nyerode en heeft de toelatingsexamens gehaald. Volgend jaar begint hij met de opleiding aan Universiteit van Nyerode. O ja, wat is zijn vader trots. Nu heeft het aanzien wat hij wilt, door de dingen voor zichzelf te doen.