Recensies

Onderstaand recensies over wat de trainingen / coaching heeft opgeleverd/gebracht.

  • Inzicht in handelen, (meer) begrip voor anderen en eigenlijk ook voor mezelf
  • Het belangrijkste voor mij is de contactcirkel. Heel bewust een aantal zaken zingegeven (met name een vroegere relatie) en dat heeft veel rust gegeven!
  • Mij heeft de stof gereedschap gegeven om aan mijn eigen gedrag te sleutelen en om anderen te helpen aan hun gedrag te werken zonder hier sturend in te lijken. Dit laatste blijft wel een leerproces.
  • De cursusavonden zelf heb ik als enorm stimulerend ervaren; er wordt behoorlijk pittig gereflecteerd en doorgevraagd naar de diepere grond van opvattingen, waardoor je gaat nadenken over wat je zelf wilt en hoe je op anderen overkomt en wilt komen. Dit heeft mij enorm geholpen in zowel mijn privé- als werksituatie.
  • De stof zorgt ervoor dat ik minder weerstand genereer als ik communiceer (1) en gemakkelijker van anderen leer (2). Wat ik nog weet van 3 helpt me om collega’s te coachen.
  • Het heeft me te eerste een hoop over mijzelf geleerd, ik kijk nu vaker kritisch naar mezelf en schiet niet automatisch in de verdediging als iemand wat van mijn werk vind.
  • Ik heb geleerd om een verhaal van twee kanten te zien en niet alleen vanuit mijn eigen positie, dit heeft me zowel zakelijk als privé verbaast hoe je je in bepaalde situaties kan vergissen.
  • Ik deed voorheen nagenoeg alles op gevoel/intuïtie, dat doe ik (gelukkig) nog steeds heel vaak, maar ik ben me wel meer bewust van de keuzes die ik maak, ik denk ik er vaker over na.
  • Ik vind het opvallend hoeveel het me heeft geholpen, terwijl ik er maar een beetje aan geroken heb en er nog niet eens heel veel tijd in heb gestoken.
  • Wat de training mij vooral heeft gebracht is een bewust wording dat er veel mechanismen zijn die een rol hebben in het leven van mensen. Het heeft daardoor mij op een zoektocht gezet naar bewust wording. Wat is belangrijk voor mij, wat houdt mij tegen, wat motiveert mij. Dit in mijzelf, maar ook in communicatie met anderen.
  • Vanuit de trainingen heb ik gereedschap aangereikt gekregen om duidelijker/beter met collega’s en klanten te communiceren. Betreffende onderwerpen en methodieken ben ik selectief geweest. Selectie gebeurde op basis van onderwerpen die het best bij mij passen of het meest bij mij ontbreken en nodig zijn.
  • Wat de training mij tot nu toe heeft gebracht; heel erg veel:
   Respect voor andermans wereldbeeld (filters en vooronderstellingen)

   Dramadriehoek/kwaliteitsdriehoek waardoor ik conflictsituaties kan vermijden/ombuigen en in staat ben om ‘in rapport’ met mezelf te zijn
   Stoppers&premissies waardoor ik mijn standaardscript kan doorbreken. En de wetenschap dat doorbreken van mijn eigen script ook leidt tot fysiologische verschijnselen (buikpijn)
   Contactcirkel, waardoor ik ‘in beweging’ kom om de contactcirkel goed te kunnen doorlopen
   Onbewuste top 5, waardoor ik makkelijker mijn grenzen aangeef en dat dat mag van mezelf (allower
   Oorzaak-gevolg, waardoor ik ‘in beweging’ kom en nadenk wat ik zelf wil

   Neurologische niveaus: bij gedragingen en gevoelens van mezelf die ik als negatief ervaar, ga ik meteen na welke waarden/overtuigingen daaraan ten grondslag liggen en zoek ik natuurlijk naar alternatieve overtuigingen 😉
  • Voor mijn werkzaamheden als coach heeft het me heel erg geholpen in eigenlijk alle opzichten. Heel belangrijk is het gevoel wat ik bij mensen heb. en dat gevoel wordt gevoed vanuit allerlei verschillende signalen. De training heeft me heel erg geholpen om dat gevoel te leren uitleggen en begrijpen. Het heeft me inzicht gegeven in hoe ik een coachingsgesprek met iemand kan voeren, zonder dat ik daar voor bijvoorbeeld een soort van draaiboek voor verzin. Het helpt om “on the fly” dingen te zien bij mensen en bij jezelf en daar dan direct mee aan de slag te gaan. De training heeft me geholpen om mezelf meer te begrijpen en daardoor anderen ook. het geeft voor mij vrijheid om een band/gesprek of iets dergelijks met iemand te ontwikkelen zonder daar “moeite” voor te doen.
  • Actie (O–>G), dingen anders doen, succesvoller zijn, beter kunnen verplaatsen in anderen
  • Beter bewustzijn van eigen handelen, eigen ‘uitgangspunten’, en reacties van anderen daarop. Vooral t.a.v. expliciteren van wederzijdse verwachtingen.
  • Goed toepasbaar in de eigen praktijk, alleen was die tot op heden anders dan de oorspronkelijke opzet
  • De training leert me om anders tegen situaties aan te kijken
   bewustwording van eigen gedrag

   herkenning gedrag en stoppers/premissies
   contactgroep waar je in toekomst op kan terugvallen met lastige praktijkcases
   toepassen theorie met persoonlijke coaching (nog meer uit te bouwen in praktijk)
  • Meer bewust vanuit de 3e persoon observeren, bewuster omgaan met je eigen filters, belemmerende blokkades / overtuigingen beslechten (en dat ook bij anderen herkennen en hen daarbij helpen), de rouw-cirkel (die heette anders, maar de naam is me even ontschoten) actief bespreekbaar maken zodat je beide weet wat je aan elkaar hebt.
  • Uiteraard is regelmatig weer even de stof herhalen en regelmatig weer even oefenen altijd waardevol. Je merkt dat in de hectiek van alledag, de fijne kneepjes toch weer wat wegzakken. Dus met enige regelmaat weer even de stof verfrissen en zorgen dat die “top of mind” zit, helpt om gesprekken effectiever te maken. Het helpt mij met name om anderen te ondersteunen in hun groeipad.
  • De training heeft mij nu gebracht waar ik nu sta, althans de laatste 2 jaar. Durven open te stellen, je intimiteit te tonen, maar je ook kunnen verplaatsen in ander mensen door er op verschillende manieren naar toe te kijken (associatie en disociatie). Filters bespreekbaar durven maken. Geen vooroordelen hebben. En dit combineren met verschillende gedragsstijlen. Het is bijna een onbewuste bekwame beeldspraak geworden om mensen aan te spreken als ze zeggen iets niet te kunnen of willen….wil je niet, of kan je niet.
  • Erg veel. Coachen is duidelijk anders dan managen. De waarderende benadering en het loslaten van je filters zijn zaken die heel waardevol zijn gebleken na toepassing. Ik heb nu een veel beter fundament om als coach aan de slag te gaan. Het benoemen van processen/gebeurtenissen is en blijft het toverwoord voor mij. Dat is de basis voor goede communicatie.
  • Mijn doel was om een 0-meting te krijgen, inzicht in mijn coachvaardigheden en inzicht in het verschil tussen managen en coachen. Deze doelen heb ik ruim gehaald. Ik heb gebracht wat ik wilde brengen en gehaald wat ik wilde halen. Dus voor mij was dit een goede leergang die ook voor mij nog niet klaar is omdat ik gewoon geïnteresseerd ben geraakt in de theorie achter coaching en graag dus verder wil.
  • Rust, rust, rust, mij happier voelen in mijn sociale en werkzame leven. Sneller kunnen communiceren en makkelijker nee zeggen. En had ik al gezegd dat het mij meer rust gaf?
  • Heel veel geleerd om (tijdens) gesprekken me te verplaatsen in de 2e of 3e persoon; Het selectief toepassen van filters of juist het weghalen daarvan
   Luisteren en doorvragen
   Bewust worden van mijn eigen ego toestanden
   Bewust worden van mijn stoppers en drivers
   Bepalen wie / waar zit in mijn contactcirkel (en dat bij anderen)
   Heel veel dus….
  • Inzicht. Inzicht in mijzelf, inzicht in een ander. Hoe werkt het in de bovenkamer, in mijn bovenkamer. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom reageer ik op bepaalde manier? waarom speel ik een spel?
  • Wat wil ik bereiken met mijn gedrag? Geeft mijn primaire reactie mij het gewenste resultaat. KENEFCO heeft mij de mogelijkheid gegeven om dieper in mijzelf te graven.
  • Ik merk in mijn dagelijks leven dat ik veel aan de training heb. Dat is gestart bij 1 en nu na 3 levert dat een extra verdieping op. Bij cursus 3 heb ik me vooral gestort op de contactcirkel, egotoestanden en drivers en stoppers. De bereidheid om te onthechten helpt me om juist hechter met mensen in mijn omgeving om te gaan. Het feit dat ik mijn best doe, maar niet de beste wil zijn is een eye opener. Met mijn stoppers ben ik nog aan het stoeien, maar juist dat proces is al leuk.
  • TA-theorie/praktijk: inzicht in hoe ik zo geworden ben, wat mijn drivers en stoppers zijn. NLP-theorie/praktijk: goed in het doelen stellen, bewust zijn hoe communicatie loopt, belemmerende overtuigingen, meer bewust worden van onbewuste.
  • De training heeft me met name een andere kijk op zaken gegeven, positivisme is een keuze en als je die maakt gaat ook alles anders makkelijker en beter. ankeren vind ik nog steeds lastig maar met de beperkende overtuiging kan ik al wel spelen.
  • Zelf inzicht (in combinatie van de coach gesprekken)
  • Beter stellen van doelen en me meer bewust zijn van O->G.
  • Persoonlijke doelen gesteld en goed op weg om deze te halen (Balans Prive/werk, klimmen en algemene conditie)
  • Me minder druk maken om zaken waarop ik geen invloed heb en deze beschouwen als gegeven. Brengt mij rust.
  • Proces denken ipv oplossings gericht denken
  • Me minder snel “aangevallen” voelen in discussies
  • Motivatie gebracht tot het lezen van de cursusboeken in het bijzonder het TA deel (extra verdieping en regelmatig op gepakt als naslag), trainingsboeken (sport trainingsschema’s) en Trigger points (absolute aanrader voor blessure behandeling)
  • Wat het mij heeft gebracht is het bewust op gang brengen van (denk)processen bij de mensen die ik coach/begeleid: het interne voorstellingsvermogen. En ik leer steeds meer dat ik leef in het hier en nu en dit moment en dat ik het grootste deel van  mijn leven zelf creëer, vooral tussen mijn oren. En dat ik vanuit die wetenschap communiceer met menen. But not least: leuke bijeenkomsten.
  • Training 3 heeft mij inzicht gebracht welke stapjes en simpele dingen die je kan doen om niet alleen anderen (gecoachte), maar ook jezelf bewust te maken van bepaalde weerstanden. Hiermee is het gemakkelijker om een andere kant op te gaan. Als je die weerstanden benoemt kan je r ook iets aan doen.
  • Meer inzicht in wat je wel en niet bent,een stuk ‘gereedschap’ voor de praktijk (vooral de transactionele analyse). Achteraf heeft het mij geholpen meer te begrijpen hoe mensen acteren.bij een van mijn opdrachten heb ik al ‘experimenterend’ een aantal zaken ontdekt,die best wat energie hebben gekost om een te bewandelen weg te vinden.
  • Wat ik een van de belangrijkste “leerpunten” vind in het hele trainingen traject is het begrijpen dat mensen soms anders reageren dan ik in eerste instantie verwacht (filters).Zo zou een natuurlijke reactie kunnen zijn dat ikzelf weer tegen deze reactie in ga (ja maar…), terwijl het beter is als ik eerst beredeneer waarom iemand een bepaald reactie uit.Dit is iets waar ik me erg bewust van ben geworden en wat me dagelijks erg veel helpt in mijn communicatie.
  • Nog beter begrip van het menselijk gedrag. Mijn ervaringen beter kunnen vertalen en ze dan verder communiceren. Ik kreeg nog meer interesse voor het begrijpen van de mens. Bewust en onbewust beter en meer draagvlak creëren met de anderen. 
  • Niet reactief, dit is niet dat ik me daarvan afhankelijk stel maar ik merk dat de omgeving belangrijke rol speelt: Signalen van de omgeving beter en sneller begrijpen- kan ik in de bepaalde omgeving beter of minder goed functioneren.
  • De training heeft mij inzicht verschaft in hoe ik zelf in het leven sta, wat ik wil, in werk maar vooral privé. Daarnaast inzicht in hoe anderen op mij kunnen reageren afhankelijk van de manier van communiceren. Plus handvaten voor sturing van communicatie. Wat doe je wel, wat doe je niet.
  • Ik kan personen in mijn omgeving beter begrijpen, omdat ik weet dat er “spelletjes” gespeeld worden. Ik ben ook voorzichtig aan het aftasten wat de stoppers van mensen zijn. Ik durf mensen ook te vragen naar hun beweegredenen. “Waarom doe je dit of waarom doe je zo?” Ik ben hierin nog aan het leren, omdat je wel erg “dichtbij” komt en dat is natuurlijk niet altijd gewenst. Voor mezelf ben ik aan het werken aan mijn stopper en hoe deze me niet langer hoeft te belemmeren, maar ook dit is nog in een aftastende fase.
  • Makkelijker switchen tussen privé en zakelijk. Ik kan mezelf verbeteren. Voel me meer een professional. Ik kan collega’s beter helpen (coachen). Meer inzicht gekregen in ‘de mens’ en hierdoor meer vertrouwen en controle gekregen.
  • Een opener en positievere houding naar collega’s en leidinggevenden. dat lijkt gewaardeerd te worden.ik ben beter in staat tot slecht nieuws gesprekken, vóórdat ik zelf boos of teleurgesteld wordt.
  • Het heeft me dieper doen nadenken hoe ik in het leven sta, hoe anderen tegen mij aankijken en hoe ik mogelijker anders met situaties kan omgaan.
  • De training heeft me een stuk verder gebracht. Niet alleen zakelijk maar ook privé doe ik dingen nu heel anders, vaak veel bewuster. Ik ervaar minder stress en mijn productie is toch toegenomen (net als de lol die ik in veel dingen heb!).
  • Het heeft me veel krachtiger gemaakt, ik durf meer in mijn coaching, en benoem dingen die ik zie sneller. Met name sinds de laatste training ben ik alert op: ‘spel’,  in plaats van rechtstreeks zeggen wat je vind en hoe je het wilt hebben.
  • Training 3 heeft me vooral bewust gemaakt van de ander. Wat zijn zijn motieven en wat kan de rede hiervan zijn. Ook ben ik bewust geworden van wat mij motivatoren zijn om dingen te doen en ik ga ik er niet meer van uit wat voor mij geld ook voor een ander geld.
  • De training heeft mij heel veel gebracht, vooral veel inzicht in onbewuste overtuigingen die mijn gedrag in het dagelijks leven sturen. Door dit besef kan ik vele malen efficiënter reageren op mensen met wie ik communiceer, zowel zakelijk als prive’. Ik ben beter in staat anderen te begrijpen en in te spelen op hun behoeften. Ik kan mijzelf beter begrijpen en beter in ecologie met mijn eigen principes handelen, waardoor ik oprechter overkom en daardoor veel meer gedaan krijg van mensen.
  • De training heeft mij tot op heden gebracht dat ik mijn eigen doen en handelen kan vertalen. Door mij filters reageer ik op bepaalde situaties. Doordat ik mij nu hiervan bewust ben kan ik op een betere manier een ander gedrag vertonen. Ook heeft de training mij de overtuiging gegeven dat ik wel deglijk bepaalde zaken kan veranderen.Verder ben ik door deze trainingen beter in gaan zien waarom anderen bepaalt gedrag vertonen en ben ik dus beter in staat om een goede coach/begeleider te zijn.
  • Ik heb de training stof toegepast in de bila’s. Ik moet wel toegeven dat ik nog steeds het bijbehorende boek niet helemaal gelezen heb (druk, geen prioriteit, etc). Daarnaast heb ik ook voor mezelf een aantal dingen op een rijtje gezet. Ik laat mijn werk mijn priveleven minder beinvloeden.
   Goed is goed genoeg en ik laat mensen meer zelf oppakken i.p.v. dat ik het volledig voor ze regel.
  • De training heeft mij geholpen in hoe ik met (sommige) situaties omga, ernaar kijk, mijn keuzes maak en hoe ik vervolgens met anderen communiceer. Door de ander te observeren en goed te luisteren ben ik vervolgens in staat om bijv. mijn woordkeuze aan te passen aan die ander om mijn boodschap beter te laten landen bij de ander en ook zelf te leren van die ander. In mijn opdrachten, als docent en privé. Verder, door bezig te zijn met de training (NLP-onderwerpen) blijf ik alert op mijn persoonlijke doelen (prioriteiten) en het bereiken ervan.
  • Ten eerste heeft het veel verwarring gebracht. Ik probeer de stof nog eerst op mezelf toe te passen, alvorens het bij anderen te gebruiken. Als ik bewust met de stof bezig ben, dan heb ik het gevoel dat ik bepaalde situaties (drivers, stoppers) bij mensen kan herkennen. Het lukt me nog niet om op dat moment ad-rem genoeg te zijn om erop in te springen. Echter, het herkennen van de situaties is een goed begin. Daarbij heb ik veel gehad aan de stelling: ‘jij-ok ik-ok’. Door dit in mijn achterhoofd te houden ben ik in staat om minder snel te oordelen en de èchte beweegreden achter een actie te achterhalen.
  • In essentie blijf ik echter geloven in het feit dat alles stroomt van A naar B, zoals de tijd loopt van vroeger naar het heden naar het nu en de toekomst. Of zoals het heelal is ontstaan en weer zal verdwijnen, van oerknal uitdijend tot het niets. Daardoorheen beweegt mijn leven zich als een rivier waar ik op vaar. Ik kan sturen om naar de  leuke plekken te gaan, ik kan obstakels ontwijken (oorzaak, gevolg) ik kan zelfs heel even door hard te roeien een stukje stroom opwaarts gaan, maar niet voor lange tijd, daarna ga je altijd weer met de stroom mee.Sinds ik bovenstaande besef is mijn leven een stuk prettiger en leuker. Ik heb daarom afgelopen jaar ook heel wat successen geboekt die ik bewust heb beleefd. Vooral dat bewust ervaren is ontstaan door de training en daar ben ik je dankbaar voor.
  • De training stof helpt mij mensen in het algemeen, en ook de deelnemers aan cursussen beter te doorgronden ((1e)indruk) en ook beter met hun om te gaan. Tevens heb ik door de training meer inzicht in mijzelf en mijn gedrag gekregen.
  • Tot nu toe heeft de training stof mij meer gegeven dan ik had verwacht. Ik zie nu in dat niet iedereen gelijk is, maar over het algemeen wel in te delen Het heeft mij in staat gesteld meer naar mezelf te kijken, te leren en er iets mee te doen. Een voorbeeld hiervan is niet altijd iedereen pleasen ten koste van jezelf. Verder helpt het je om in gesprekken met anderen een eventueel probleem makkelijker bespreekbaar te maken . Tot slot heeft het mij doen inzien dat ik gek ben op mensen, hoe ze zich gedragen, etc.
  • Het inzicht in spellen spelen heeft mij veel inzicht gegeven. Toen ik erop ging letten belande ik zowel op het werk als prive vaak in hetzelfde spel en nu ik dat patroon doorbrokenheb heeft me dat veel opgeleverd.
  • Actie (O–>G), dingen anders doen, succesvoller zijn, beter kunnen verplaatsen in anderen.
  • Meer plezier in mijn werk door problemen/irritaties te benoemen. Ik heb gemerkt dat mijn probleem serieus genomen wordt en dat er actie wordt ondernomen om mijn werkomstandigheden te verbeteren.
  • Meer inzicht in mijzelf. Handvaten om beter te communiceren. Handvaten om beter te coachen. Rust (intern)
  • Het doorbreken van het scripts (stoppers/drivers), de contactcirkel , drama driehoek (alhoewel het niet meevalt om een andere er uit te halen). Verder heb ik een aantal onderwerpen mijn persoonlijk benadering gegeven, zeg maar mij eigen sausje overheen gegoten.
  • .. met name veel stof tot nadenken! ik ben me heel bewust van de keuzes die ik maak en maak ze ook omdat ik dat wil en niet omdat alles maar moet. Verder ben ik veel met de contact cirkel bezig daar ik voor me zelf aan het uitzoeken ben wat mij helpt en wat niet.
  • Als coach heeft het zeker nieuwe inzichten gegeven die mij geholpen hebben om bewuster in mijn rol met mensen om te gaan. Ook kun je incidenten makkelijker relativeren. Het kost af en toe wel moeite om op de juiste momenten het “trainings-inzicht” te krijgen. Vaak komt dat pas achteraf…
  • De trainingcyclus heeft mij tot nu toe vooral het begrip opgebracht om beter om te gaan met reacties van anderen en die van mezelf. Ik realiseer me beter dat iedereen zijn eigen manier heeft waarop hij/zij naar de zaken kijkt en dat ook mijn eigen irritaties waarschijnlijk komen van een rugzak die ik met me meedraag. De training heeft me dus vooral rust gebracht.Dit is overigens niet alleen zakelijk maar zeker ook privé het geval; met mijn moeder ben ik ook een proces doorgegaan waarin ik wat zaken heb uitgesproken die niet leuk waren maar wel gezegd moesten worden; de relatie is er overigens niet per sé beter op geworden maar ik heb wel meer rust zelf nu. En dat is alleen maar goed. En, niet te vergeten, de training is voor mij de cursus van de prachtige oneliners geweest. Meest memorabel (en degene die ik mezelf en anderen regelmatig voorhou): als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen. Al met al vind ik de training een van de meest zinvolle tijdbestedingen die ik de afgelopen jaren heb gedaan en regelmatig raadt ik mensen nog aan deze cursussen te volgen.
  • Het is de stof en materie, die mij aan het denken heeft gezet en ook mijn kijk op een aantal zaken heeft gewijzigd. De “menselijke” kant is nu veel belangrijker geworden. Dat heeft me verrijkt en geeft me veel meer voldoening. Het geeft een extra dimensie aan de zaken.
  • Concrete resultaten zijn moeilijk te benoemen. Wel heeft het model van de kritische en voedende ouder zich in mijn hoofd genesteld. Niet alleen zakelijk maar ook privé. In de cursus noemde ik ook een privé voorbeeld waarin ik als mogelijk KO naar voren kwam.Algemeen geldt dat je een beperkt aantal modellen grondig hebt behandeld en steeds hebt later terugkomen. Dat helpt om te onthouden.
  • Dat ik meer mijzelf ben gaan zijn en mij dat ook makkelijker toesta.
  • Positiever in het leven sta.Ik flexibeler op zaken kan reageren doordat ik de positieve en negatieve aspecten meer in balans zie.
  • Inzicht in mijn eigen communicatie en die van anderen en ik daardoor makkelijker een klik kan maken maar ook eerder merk als mensen mij proberen te sturen. Wat dus minder vaak lukt omdat ze het ‘proberen’ (-:
  • Dat ik het leuk vind om anderen over dit onderwerp iets te vertellen zodat ook zij er profijt van hebben want het werkt echt.
  • In mijn laatste training had iemand een beperkende overtuiging overboord gegooid en toen zijn vriendin ten huwelijk gevraagd! Dan ben je wel even stil.
  • Ik gebruik het ook in de privésfeer als vrienden/kennissen ergens mee zitten. Geeft veel voldoening als dat iets oplevert.
  • Belangrijkste is eigenlijk dat er achter elke waarom-vraag een volgende waarom-vraag schuil gaat. klinkt misschien wat filosofisch maar is voor mij wel de kern.
  • Inzicht in mezelf: Wat doe ik, waarom die ik dat, wat wil ik wel/niet bij mezelf veranderen. Betere acceptatie van anderen hun gedragingen (in bepaalde situaties)
  • Ik heb meer vrede met mezelf, kan beter accepteren hoe ik ben. 
 • Zie ook de aanbevelingen op het profiel van Wim