Workshop Verwachting- & Stakeholdermanagement

Omschrijving:
Als medewerker heb je te maken met projecten die anders verlopen dan verwacht. Dan is de vraag wat ga jij wel of misschien juist niet doen. Het handelen in dit proces noemen wij verwachtingmanagement naar je stakeholders. Stakeholders zijn de personen die jij nodig hebt om een project te laten slagen en/of de personen waarvoor een project dient te slagen.

Doelstelling:

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

·         Uitleggen wat verwachting- & stakeholdermanagement is;

·         Hebben inzicht wie hun stakeholders zijn;

·         Kunnen in de toekomst hun stakeholders in kaart brengen;

·         Weten wanneer en hoe zij hun verwachtingen kunnen managen;

·         Hun verantwoordelijkheid nemen in de projecten, waarin zijn werkzaam zijn.

 

Doelgroep:
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die een stap wilt maken om vanuit de inhoud naar het proces te gaan. Medewerkers die in control willen komen en blijven, krijgen hiervoor handvaten voor aangereikt.

 

Benodigde voorkennis:
Voor het volgen van deze workshop is geen specifieke voorkennis nodig. Een grote bereidheid om je attitude te veranderen is zeer belangrijk.

 

Onderwerpen:
·         Onderzoeken wat is verwachtingmanagement

·         Do’s & don’ts bij verwachtingmanagement

·         Oefenen van gesprekken (cases worden vooraf eventueel geïnventariseerd)

·         Stakeholders van huidig project in kaart brengen (huiswerk voor dagdeel 2:

·         Gezamenlijk tot een standaard stakeholderskaart/overzicht te komen

·         Inbreng vanuit de groep (oefenen van cases)

 

Cursusopzet:
Deze cursus duurt 2 dagdelen.
Het is een interactieve workshop, dat willen zeggen dat naast de uitleg van de theorie er onderling veel met de stof wordt geoefend. Belangrijk bij deze oefeningen is de houding van de cursist: motivatie is belangrijk om te veranderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.