Optimize Your Performance
Anders denken = Anders doen
Optimize Your PerformanceWie (Interim) Management & AdviesCoaching casusTrainingen & WorkshopsRecensiesIJsbergMetafoorLinksPrijzenContact
2. Hoe kan ik van anderen leren
3. Transactionele Analyse
4. Train de trainer
5. Workshop Verwachting- & Stakeholdermanagement
6. Coaching on the Job
7. Didactische Vaardigheden
8. Het in beweging zetten van je klant / cliënt
9. De kracht van samenwerken
10. Trainingen & Workshops op maat
1. Hoe communiceer ik naar mezelf
Omschrijving:
Als medewerker heb je te maken met zowel interne als externe klanten waarmee je veelvuldig communiceert. Soms heb je het gevoel dat deze communicatie beter zou kunnen. Je zou effectiever willen communiceren. Deze cursus geeft je inzicht in welke communicatietechnieken dit kunnen bewerkstelligen en is gericht op een attitudeverandering.
Doelstelling:
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:
·         benoemen welke persoonlijke (belemmerende) overtuigingen aan de basis staan van het eigen communiceren;
·         de eigen communicatie trainen, voorbereiden en evalueren;
·         beter contact met anderen maken door een vergrote flexibiliteit in de eigen communicatie;
·         doelen vaststellen, waardoor de cursist(e) zich bij de klant/opdrachtgever beter kan richten op zijn/haar opdracht;
·         gerichter vragen stellen aan anderen op basis van een vaste set aan vragen.
 
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers, die hun communicatie met
zowel interne- als externe klanten willen verbeteren.
 
Benodigde voorkennis:
Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke voorkennis nodig.
Een grote bereidheid om je attitude te veranderen is zeer belangrijk.
Voor deze cursus zijn géén vrijstellingen mogelijk op basis van eerder
gevolgde soortgelijke cursussen en/of eerder verworven
compententies
 
Onderwerpen:
doelen stellen
waarneem posities
overtuigingen
woordkeuze
rapport
vooronderstellingen

Cursusopzet:
Deze cursus duurt vijf dagdelen in totaal, waarbij er ongeveer 4 à 5
maanden tussen het 4e en 5e dagdeel zitten.
Het is een interactieve training, dat willen zeggen dat naast de uitleg
van de theorie er onderling veel met de stof wordt geoefend.
 
Belangrijk bij deze oefeningen is de houding van de cursist: je moet
gemotiveerd zijn om te veranderen.
Tijdens de training zijn er twee huiswerkopdrachten die ieder ongeveer
30 minuten nodig hebben om uitgewerkt te worden.